Geo Kris

Nasza Oferta

Oferujemy Państwu pełną gamę usług wykonawstwa geodezyjnego takich jak:

- mapy do celów projektowych oraz inne opracowania geodezyjno kartograficzne;
- pomiary sytuacyjno wysokościowe;
- pomiary realizacyjne;
- wytyczenia i inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu;
- odszukanie i wznowienie granic nieruchomości;
- podziały nieruchomości;
- rozgraniczenia nieruchomości;
- sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

Zaletą naszej działalności jest profesjonalizm i terminowość wykonywanych zleceń.

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy.